ориентири 05 фев. 2018

Родителски съвет ще помага на кмета по въпросите на образованието

Article image
Родителски съвет по въпросите на образованието ще заработи в Бургас.

Новата организация ще е консултативен орган към кмета Димитър Николов. 

В срок до 12 февруари директорите на детските градини и училищата трябва да представят в Дирекция "Образование" списък на желаещите да се включат в него. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 - 16 февруари.

В съвета могат да членуват както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.

Родителският съвет ще има две секции - "Предучилищно образование" и "Училищно образование". Той ще разглежда въпроси, свързани с:

- Реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;
 - Сигурността и контрола на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;
 - Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.