ориентири 10 ян. 2018

Нови спортни площадки, детска градина и училище през тази година в к-с "М. рудник"

Article image
През тази година още една детска градина ще отвори врати в най-големия бургаски комплекс – „Меден рудник”. 

Тя ще носи името "Пинокио" и ще се намира до закрития басейн в зона „Б”. Градината ще бъде с капацитет за 120 деца. Това ще е първата „зелена” сграда в Бургас, направена от екологични материали. По този начин ще се намалят разходите за енергия и ще се пестят природни ресурси. 

Новост за к-с "Меден рудник" и за Бургас през тази година ще бъде и откриването на най-новото професионално училище в България - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Системен програмист" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране.

През настоящата година предстои изграждане на нова подпорна стена, която да укрепи района до т.нар. небостъргач в "Меден рудник" с паркинг и обслужваща улица.

Още едно голямо междублоково пространство в комплекса ще бъде цялостно реконструирано. Зоната се намира между блокове с номера 91, 92, 93, 94 и 95 в зона „В”. Теренът ще бъде облагороден и напълно променен, като се предвижда изграждането на детски и спортни площадки, и места за отдих.

Информацията съобщиха заместник-кметовете на Бургас Чанка Коралска, Руска Бояджиева и Красимир Стойчев по време на общественото обсъждане за представяне на проектобюджета за 2018 година.

Основните въпроси и предложения от страна на присъстващите жители бяха свързани с инфраструктурата на местността Върли бряг.