ориентири 08 ян. 2018

Електронна система ще съобщава кога са пълни подземните контейнери в Бургас

Article image
Програмата за монтиране на подземни контейнери в Бургас ще продължи и през 2018 г. 

Средства за това са предвидени в бюджета на Общината, обясни кметът Димитър Николов по време на представяне на макрорамката за 2018 г. 

По думите му откакто в града има подземни контейнери, се е решил до голяма степен проблемът с разпиляването на отпадъците, разнасяни от гларуси, а също така са намалели и клошарите. 

Предстои да бъде изградена информационна система за запълняемостта на подземните контейнери, както и видеонаблюдение около зоните, в които се намират съоръженията.  
 
 „Така ще имаме визуална връзка с тези места и когато видим, че има разпилени отпадъци, ще изпращаме екипи, който да почистват”, обясни кметът.

Той допълни, че съвсем скоро ще започне реализирането на проект за система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци. 

„Инициативата ще е финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци.”, каза още градоначалникът. 

Предвидени са средства за надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово - Запад. Там ще бъде изградена втора клетка за събиране на отпадъците. 

Продължават инвестициите в техническа инфраструктура по изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи на територията на Община Бургас: Изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.