различно 04 ян. 2018

Днес е Световният ден на Брайловата азбука

Article image
На 4 януари се отбелязва Световният ден на Брайлова азбука.

Това е рожденият ден на нейния създател - Луи Брайл. Благодарение на него незрящите хора днес имат възможност да четат и пишат.

Неправителствените организации (НПО) в цял свят използват този ден, за да привлекат вниманието върху предизвикателствата, пред които са изправени хората със зрителни увреждания. Целта е да се насърчат бизнесът и правителствата към създаване на икономически и социални възможности за слепи.

Брайловото писмо се състои от 63 комбинации от 6 релефни точки, разположени в 2 вертикални колонки от по 3 точки. Чрез него се изобразяват буквите на всички азбуки, цифрите, нотните знаци и други символи на писмената реч.