ориентири 02 ян. 2018

Рекорден брой проверки в горите през 2017 г.

Article image
Рекорден брой проверки са извършени в горските територии на страната през 2017 г. 

За изминалите 12 месеца са направени 370 000 инспекции, като над 200 000 от тях са проверките на мобилните екипи и стражарите на 6-те държавни предприятия, а близо 170 000 са на инспекторите от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите. 

Общият брой надвишава проверките в горските територии за 2016 г. с над 80 хиляди, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. 

Близо 18 000 са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприятията. Задържаната дървесина по наказателни постановления е над  20 000 куб.м и над 16 000 куб.м дърва за огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.

Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, както и продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци и МПС.

Предоставените дърва за огрев през 2017 г. са със 100 000 кубически метра или с 9% повече от продаденото от предприятията през цялата 2016 г.