ориентири 28 дек. 2017

Над 1,5 млн. лв. ще струва възстановяването на депото в Братово

Article image
Възстановяването на депото за битови отпадъци в Братово, което пострада след наводненията през октомври, ще струва около 1.5 млн. лв.

Възстановителните дейности ще бъдат извършени от дружеството „Пътстрой Бургас“.

В задълженията на изпълнителя влиза възстановяване на съоръженията, инсталациите и обслужващата инфраструктура на територията на Регионално депо „Братово - Запад“. В това число влизат клетка 1 и обслужващ временен път, дренажна система, ретензионен басейн, резервоар за дъждовни води и противопожарна система и др.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 528 178 лв. без ДДС.