политика 22 дек. 2017

Поправката "Вълков", която слага край на голям пропуск в Закона за движение по пътищата

Article image
Поправка в Закона за движение по пътищата , предложена от бургаският депутат от ГЕРБ Иван Вълков слага край на административните еквилибристики, с които собствениците на пунктове за технически прегледи на автомобили заобикаляха санкциите за нарушения.

До момента при констатирано нарушение по времена проверка  контролните органи започваха процедура за налагане на санкции с различни размери, като например отнемане на лиценз или налагане на глоби от порядъка на 3-5000 лв и повече.

 Чрез вратичка в закона собствениците на технически пунктове  подаваха заявление за прекратяване на дейността на пункта, което обезсилваше административното наказание, т.е проверката спираше и последващите я санкции и глоби не можеха да бъдат наложени.

По този начин всеки нарушител е можел да възстанови работата на своя пункт, просто като регистрира нова фирма малко по-късно със същия предмет на дейност на същия адрес.

Накратко поправката „Вълков“  постановява, че ако проверката е започнала, тя ще се довежда до край и ще се издават актове и постановления за откритите нарушения .

102 народни представители от всички политически сили  подкрепиха единодушно предложението на Иван Вълков  съществуващата до момента порочна практика да бъде прекратена.