ориентири 03 дек. 2017

Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

Article image
Днешният 3-ти декември е обявен от ООН за Международен ден на хората с увреждания. 

В световен мащаб над един милиард души, или около 15% от населението има някаква форма на увреждане. 

В България по данни на Националния статистически институт от 2011 година хората с призната трайни намалена работоспособност или степен на увреждане са 480 000 души. От тях 9 039 са деца. 

Целта на този ден е да насочи общественото внимание към проблемите, с които се сблъскват всекидневно хората с увреждания. Голяма част от тях не успяват да завършат средно образование, защото малко училища в страната са пригодени за деца със специални потребности. В допълнение рампите за инвалидни колички в обществени и жилищни сгради все още са рядкост, както и пригодените превозни средства на градския транспорт. Така повечето инвалиди у нас са подложени на дълбока социална изолация, защото не са конкурентоспособни или защото нямат достъп и условия да работят. 

По случай 3 декември в целия свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания, защото човек трябва да бъде толерантен и загрижен за всички членове на обществото, в което живее.