http://AutoDoc.BG
региони 29 ноем. 2017

Археолози изследват животински кости, намерени при Русокастро

Article image
Археолозите, работещи при разкопките на средновековния град Русокастро, са открили 662 броя животински кости.

Находките са изследвани от д-р Георги Рибаров, който е установил, че през 13-14 в. жителите на града са консумирали месо от различни животински видове. 

Според археолога 25% от намерените кости са на диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед. Това показва, че за средновековните хора ловът е бил сериозен поминък. От особена важност е и откриването на кости от диво говедо – тур, който достига на тегло до 1100 кг и ловът му е бил много опасен.

Не липсват кости и от домашни животни, сред които са свиня, коза, овца, говедо, бивол и гъска. За консумация са били използвани предимно млади прасета и овце.

Важна информация учените са получили при изследването на конските кости. Конете, използвани от местните в разглеждания период, са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По своите показатели те се доближават до костите на коне, открити в крепостта Царевец. „Това са животни, отглеждани за войскови нужди, които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства.”, коментират изследователите.

Разкопките на крепостта Русокастро се проведоха през периода юни-октомври 2017 г. от Регионален исторически музей Бургас. Те са финансирани от Община Камено, Министерството на културата на Република България и Национален исторически музей - София.