региони 24 ноем. 2017

В Поморие с нов опит за разработване на Общ устройствен план

Article image
Община Поморие отново започва да разработва Общ устройствен план. В момента такъв не съществува, защото вече трета година различни фактори блокират приемането му.

През месец 2017 г. Общински съвет – Поморие взе решение да възложи изработването на задание за проект за изменение на ОУП. 

За около пет месеца кметовете на населените места от общината предоставиха своите предложения за развитие на съответните селища.

Очакванията на кмета на община Поморие Иван Алексиев е планът да гарантира  правилното развитие на всяка една територия в общината