ориентири 23 ноем. 2017

Нова парк със зони за спорт и атракции ще се обособи в зона "А" на к-с „Меден рудник“

Article image
Предложение за предвиждане на нова територия за озеленяване, благоустрояване, спорт и атракции за публични нужди в Зона „А“ на кв. „Меден Рудник“ ще бъде разгледано на предстоящата сесия на общинския съвет.
Досега мястото беше отредено за изграждане на спортно училище и общежитие, а в близост до тази зона са разположени две учебни заведения, СУ „Петко Росен“ и ОУ „Елин Пелин“. Анализите показват, че те осигуряват необходимата обезпеченост с образователна инфраструктура на територията на зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“.
 
Същевременно с решение на Общински съвет Бургас е отреден друг терен също „за спортно училище“. Новообособеният УПИ V-71,75 в кв.6 по плана на ПЗ „Юг“ е с по-голяма площ, в по-добра комуникационно-транспортна връзка и се очаква да удовлетвори  в по-голяма степен изискванията за съвременно спортно училище и съпътстваща спортна база.
 
Ето защо от администрацията смятат, че теренът в зона „А“ е целесъобразно да се преотреди за нуждите на територия за озеленяване и отдих за обществено ползване
 
Мотивите са, че зона „А“ от ж.р. „Меден Рудник“ е значително населен район, където на площ от приблизително  591 356 кв. м.  живеят  12 569 жители, за които до момента няма достатъчно паркови пространства. 

снимката е илюстративна