региони 13 ноем. 2017

Обществен съвет ще следи за даренията в с. Равнец

Article image
Обществен съвет ще отговаря за правилното и прозрачно разпределение на средствата, които се събират чрез дарителство за подпомагане на най-пострадалите семейства при наводненията в село Равнец. 

В него влизат общо 25 души, като за председател е избран Никола Славов, зам.-председател е Радко Атанасов, а секретар - Сийка Атанасова.

Членове на обществения съвет са както местни хора, така и жители от съседното по-малко село Братово.