региони 10 ноем. 2017

Доброволци ще се учат как да действат при бедствия

Article image
Общо 10 доброволци от община Камено ще преминават всяка година обучение, свързано с превантивни действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и отстраняване на последиците от тях.

Подобно обучение се проведе на 19 октомври. То беше открито от зам.-кметът на Общината Димитър Петров. 

Участниците бяха запознати с Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволческите формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Лектор по тази тема и беше общинският служител по управление при кризи инж. Петко Коларов.

Доброволците с голям интерес изслушаха доклада – беседа на зам. началника на РС ПБЗН2 – Бургас Деян Иванов, който ги запозна със спецификата на пожарите, техните зони и разпространение, видове и веществата за гасене. Акцент бяха и мерките по безопасност при гасене на пожарите, както и бе изнесена лекция за редите по гасене.  Разяснени  бяха също така  способите за гасене – „Въвеждане на силите и средствата в тила на пожара с последователно придвижване по фланговете“ и „Насрещен огън“.

Представители на Областния съвет на БЧК под ръководството на директора Виолета Радева представиха презентация на тема “Поведение при шок и остри нарушения на дишането и кръвообращението. Спиране на кръвотечения. Обработка на рани. Превръзки. Поведение при травми на гръбначния стълб и опорно-двигателния апарат.Термични травми. Извеждане на пострадал.”

Обучението приключи с практическо занятие на доброволците по гасене на пожар с противопожарния автомобил на общината. Доброволците използваха шланговете , струйниците и различните системи от противопожарния автомобил.