региони 09 ноем. 2017

Руска Бояджиева: Рибарите не се целят в грандиозни проекти, а просто искат подкрепа за работата им

Article image
С решение на общинския съвет по време на извънредна сесия беше подкрепено предложението на Община Бургас "местната инициативна рибарска група Бургас-Камено" да кандидатства по  процедура от Програмата за морско дело и рибарство. Попитахме зам. кмета Руска Бояджиева какъв ефект ще окаже това върху поминъка на рибарите.

С какво беше важна тази докладна за рибарите в Бургас и в Камено?

В интерес на истината за първи път общината разработва такъв тип проекти, в които този път са водещи инициативните хора, които ще бъдат подкрепени. Става въпрос за една специфична част от хората, рибарите. Те са водещи от самия старт, от раждането на проектните идеи. 

Очаква се те да бъдат водещи и активни при самото изпълнение. 

Каква е идеята на тази инициатва?

Идеята е да се даде възможност на община Бургас да разработи местна стратегия с хората, към които всичко това е насочено. При одобрение на ОП „Морско дело и рибарство“ те ще бъдат финансирани с около 1.5 млн евро за периода 2014-2023 год. В рамките на този ресурс, който се отпуска на местната рибарска група рибарските общности, сдружения, дружества и фирми ще имат възможност да разработват  проекти.

Проекти, свързани с модернизацията на тяхната дейност или с диверсификация на тази дейност. Иначе казано ,ако рибарят основно се занимава с улов, през месеците, когато не може да прави това, ще може да преодолее сезонността с туристически разходки или със спортен риболов, например. Всякакви идеи могат да бъдат подкрепени.

Заявихте пред общинските съветници, че рибарите ще трябва да се конкурират за този финансов ресурс помежду си…

Точно така. Това беше основното предизвикателство. Процесите на планиране, които извървяхме заедно с рибарите показаха, че понякога общината си представя, че прави нещо за тях, но се оказва ,че не е толкова подходящо за тях.

Посочиха се мерки, които могат да бъдат подкрепени от „рибарската“ програма, в  която обаче рибарите не виждат смисъл да участват.

Друго много интересно наблюдение …ние като администрация също имахме наши проблясъци в планирането и разбрахме, че рибарските общности искат да правят това ,което и сега правят. Те не се целят във грандиозни проекти.  Те искат просто да бъде подкрепена дейността, която и днес извършват. Това е превод на онази много сложна политика на ЕС, наречена  „морска политика“ Рибарите искат да използват ресурса на морето, по начин, по който винаги са го използвали без агресивна човешка намеса.

А пари има ли?

Пари има, нека действат