ориентири 08 ноем. 2017

Младежи стават посланици на съвременните биосферни паркове

Article image
Екип на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) подготвя младежи за посланици на съвременните биосферни паркове “Узунбуджак” (община Малко Търново), “Червената стена” (община Асеновград), “Централен Балкан” (община Троян) и “Сребърна” (община Силистра). 

Първото обучение в Малко Търново беше проведено на живо и посветено на различните ползи от биосферните паркове. Последваха и онлайн обучения с активни ученици от езиковата гимназия в Троян и Силистра, както и творчески настроени младежи от ОДК Силистра, на които учениците имаха възможноста да се запознаят с екипа на БФБ и да научат повече за различните биосферни паркове по света и в техния район. 

Част от уебинарите бяха водени от един от участниците в Младежкия форум, посветен на програмата „Човекът и биосферата“, проведен в Италия под патронажа на ЮНЕСКО. Учениците от новите разширени биосферни паркове успяха да научат повече за програмата на ЮНЕСКО от първа ръка и да си зададат въпросът кое прави техните райони уникални. Работата с училищата се осъществява и с подкрепата на местните институции като Общините Силистра, Малко Търново и Троян, Прородонаучен музей Сребърна, Дирекциите на Природен парк Странджа и на Национален парк Централен Балкан.