ориентири 07 ноем. 2017

Родители и директори ще проверяват храната в училищата

Article image
Родители и директори на училища в Бургас ще правят ежедневни проверки за качеството на храната в столовите.

Заповедта е издадена от кмета на черноморския град Димитър Николов. Нареждането е по повод зачестили сигнали за недотам добро качество на сутрешната закуска, финансирана по Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" към Държавен фонд "Земеделие".

Резултатите от проверките ще бъдат оповестявани ежедневно на официалния сайт на Общината  - www.burgas.bg

Предстои към всяко училище да бъде създадена комисия, включваща учител, родител и медицинско лице, която ще проверява какво е качеството и грамажа на храната и отговарят ли те на нормативните изисквания. При констатиране на нарушения директорите трябва своевременно да информират Община Бургас и да не извършват плащания към съответната фирма.