здраве 02 ноем. 2017

Епизоотичната комисия с препоръки към собствениците на птици

Article image
Общинската епизоотична комисия набеляза мерки срещу разпространението на птичи грип и епидемични огнища, чиито източник може да станат умрели животни.

В мерките се препоръчва собствениците на едри и дребни преживни животни и пчелни семейства да информират Областна дирекция "Земеделие"- Бургас за случаите на смъртност при животните.

Собствениците на птицевъдни ферми и лични стопанства в домашни условия не трябва да допускат излизането на птиците извън дворовете и контакта им с животни от дивата природа.

Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици, а фуражът, с който изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения.

При отклонение в здравословното състояние или завишена смъртност на отглежданите птици, собствениците им незабавно трябва да уведомяват обслужващия обекта ветеринарен лекар и кмета на населеното място.

Общинското предприятие "Бургаски пазари" е натоварено със задачата да извършва проверки за наличие на болни и умрели диви мигриращи или синантропни птици в горските територии, собственост на Община Бургас.

За да се избегне създаването на огнища на заболеваемост, се забранява провеждането на пазари и изложби за птици на територията на община Бургас.

Кметовете и кметските наместници имат задачата да раздадат на собствениците на птици информационни брошури за превенция на птичия грип, предоставени от Община Бургас.