http://AutoDoc.BG
ориентири 01 ноем. 2017

Бургас ще има Център за реагиране при бедствия и кризи

Article image
В Бургас ще бъде изграден Център за реагиране при бедствия и кризи, който ще е част от структурата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН).

Той ще бъде един от общо шестте подобни центъра, които предстои да бъдат изградени на територията на цялата страна. Информацията съобщи Ивелина Василева, която е председател на парламентарната комисия по околна среда и води.

„Идеята е тези центрове да подпомагат обучаването не само на хората, които са ангажирани в дейностите по кризисни щабове и различни държавни служби, но и на доброволци. Целта е да може да се реагира адекватно при кризисни ситуации и да се взимат всички превантивни мерки ако се налага евакуация или оказване на съдействие на пострадали хора.”, коментира Василева.

Общата стойност на проекта е 39 млн. лв., които са предоставени на ГДПБЗН. Има подписан договор между ОП „Околна среда” и Главната дирекция.