http://AutoDoc.BG
различно 01 ноем. 2017

Денят на народните будители е!

Article image
Денят на народните будители е национален български празник, обърнат към най-здравите корени на българската духовност,  който се чества всяка година на 1 ноември. 

На този ден се почита паметта на българските просветни дейци и революционери. 

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и по-неуките хора, съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които са създали атмосферата и са довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители, не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. 

По тази причина Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, през 1922 г. внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 година празникът е отменен.

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. Идеята за възстановяването му е на Петър Константинов. 

Денят на народните будители е празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания — дело на книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност. 

Български народни будители са: Свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още много други.   

Снимка: bulgarianhistory.org