http://AutoDoc.BG
региони 19 окт. 2017

Безплатни прегледи за уязвимите групи в Средец и Малко Търново

Article image
Безплатни медицински прегледи за най-уязвимите групи в Средец и Малко Търново продължават и през месец октомври. 

Част от тях са финансирани по „Интегрирания проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в Бургас, Средец и Малко Търново“, изпълняван в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички).

Припомняме, че през март бяха извършени прегледи на 200 здравно неосигурени жители на Средец. През октомври по проекта започнаха процедури по цитонамазка и микробиологично изследване на 50 жени, отново от града. Те ще се провеждат в продължение на 5 месеца, като всеки месец ще бъдат преглеждани по 10 жени, а при необходимост, те ще бъдат и лекувани. Дейностите ще се извършват в бургаско лечебно заведение, като Община Средец осигурява транспорта до областния град. 

Работата по профилактичните прегледи не спира дотук. От бургаския ДКЦ „Ел Масри“ също се включват в помощ на отпадналите от здравната система в Средец и Малко Търново. 

„Ние всички в ДКЦ „Ел Масри” се водим от желанието да помогнем на хора в неравностойно положение и да им осигурим достъп до медицински грижи. Затова  и тази година ДКЦ „Ел Масри” ще извършва безплатни медицински прегледи и имунизации на хора от ромски произход и на такива със затруднен достъп до здравни услуги в населените места от област Бургас“, каза собственикът на лечебното заведение Зияд Ел Масри

Ще се провеждат профилактични ехографски прегледи на възрастни и педиатрични профилактични прегледи на деца /новородени и в предучилищна възраст/. Освен преглед на децата, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар или нямат постоянна адресна регистрация в населените места от област Бургас ще се направят напълно безплатно и задължителните имунизации.

Медицинските прегледи ще се извършват от д-р Недялков – рентгенолог и д-р Дончева – педиатър. И двамата лекари са с богат опит и доказали се като професионалисти в своята област. За осъществяване на тези прегледи, от лечебното заведение ще ползват своите  оборудвани мобилни кабинети. 

Между 50 и 100 деца и около 50 – 60 възрастни ще бъдат прегледани безплатно от лекарите на ДКЦ „Ел Масри“.