http://AutoDoc.BG
региони 12 окт. 2017

Ученици от Карнобат научиха повече за българското европредседателство

Article image
Ученици от средните училища в община Карнобат проведоха дискусия със заместник областния управител Владимир Крумов. 

Поводът за срещата беше информационна кампания, посветена на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 „Ползите от членството ни в ЕС са големи и вие ги виждате ежедневно – посещавайки обновените сгради на училищата си, спортувайки в нови спортни зали, разхождайки се в модернизирана градска среда. Само за сведение, през изминалия програмен период (2007-2013) страната ни е внесла в бюджета на ЕС над 2,6 млрд. евро, за същия период е получила над 8,6 млрд. евро. Получили сме три пъти повече средства отколкото сме внесли”, обясни заместник областният управител пред младежите.

Той уточни, че за държавите-членки на Европейския съюз председателството е на ротационен принцип. Ръководство се осъществява от тричленка, мандатно за 18 месеца. Сега, в „тройката”, която председателства Съвета са Естония, България и Австрия. В момента Естония председателства, а след България, председателството поема Австрия.

От своя страна заместник-кметовете на община Карнобат Стефка Иванова и Мария Генова представиха конкретна информация за вече реализираните и предстоящите проекти по програми на Европейския съюз. 

По думите им стойността на усвоените средства за периода  2007-2013 възлиза  на 26 086 527 лв. Благодарение на усилията на местната администрация  при изпълнение на европейски проекти, община Карнобат може да се похвали с обновения централен площад „3-ти март”, реконструирана и обособена пешеходна зона -  бул. „България”, обновени зони за обществен отдих в градския парк. В направление образователна инфраструктура от общинската администрация отчетоха по- добрите условия в 5 сгради на три училища и детска градина, изграждането на два центъра от семеен тип, в които деца лишени от родителски грижи живеят в среда, близка до семейната. Сред проектите, с които Общината се гордее са реставрацията и изграждането на инфраструктура към крепостта Маркели, Балканският фестивал на изкуствата, който се провежда в града, новата претоварна станция за отпадъци, възстановената „Часовникова кула”, подобрените условия за отдих и спорт в града и др.

От ръководството на Общината уточниха, че стойността на проектите, които се изпълняват през новия програмен период 2014-2020, е в размер на 10 065 381 лв. Сред тях е подобряване на енергийната ефективност в общо 7 обществени сгради – училища, детска градина, административни сгради,  Народно читалище „Димитър Полянов - 1862 г, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания. Отново по проект предстои ремонт и  обновяване на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост.