http://AutoDoc.BG
ориентири 12 окт. 2017

Каналът при езерото „Вая“ ще бъде почистен

Article image
Каналът, който свързва езерото „Вая“ с Черно море в Бургас, ще бъде почистен, като дейностите са част от проект, реализиран от Областна администрация Бургас.

Всяка годинa, при проливни дъждове, каналът надводнява значителни площи, с което се нанасят сериозни имуществени щети. Няколко сигнала до областния управител Вълчо Чолаков го ангажираха да потърси европейско финансиране за дългосрочно справяне с продължаващия над 20 години проблем.

Към днешна дата има спечелен проект, който Областна администрация Бургас изпълнява в партньорство с еквивалентната администрация на Енез, Турция. 

Целите на проекта са подобряване на екологичните условия в езеро Вая и закупуване на специализирано оборудване за проследяване качеството на водите на езеро Гала, Турция. Усилията са насочени към опазване на биоразнообразието в двете езера. 

В началото на месеца в Бургас се проведе уоркшоп с експерти от България и Турция, в рамките на който бяха посетени Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас, езерото Вая и бургаските влажни зони, Департамент по Опазване на водите към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

Няколко дни по-късно Областна администрация Бургас в партньорство с Областна администрация Енез организира обучение по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие – езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция.