http://AutoDoc.BG
региони 12 окт. 2017

Над 2,6 млн. лв. отиват за закупуване на ваксини против "син език"

Article image
2 638 024 лв. ще бъдат отпуснати от държавния бюджет за доставка на ваксини против болестта „син език“ по преживните животни. 

Парите се осигуряват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците“.

Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на икономически загуби, които биха възникнали при появата на болестта. Вследствие на предприетите мерки се очаква да се избегнат неблагоприятни последици за българското животновъдство.