региони 11 окт. 2017

Община Камено получи крепостта „Русокастро”

Article image
Община Камено ще получи от държавата за срок от 10 години управлението на крепостта „Русокастро“. 

По този начин местната власт ще има възможност да реставрира, експонира и поддържа археологическия обект за развитие на културния туризъм в региона.

Министерският съвет реши още община Карнобат да получи държавен имот с площ 236 кв. м и двуетажна сграда за обособяване на детска млечна кухня и осигуряване на офиси за общинската администрация.

Прието беше и решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, които ще бъдат засегнати при изграждането на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос. 

Обектът е част от проекта за строителство на участъци по жп линията Пловдив – Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.