региони 11 окт. 2017

Открита е процедура за концесии на 4 плажа в Бургаско

Article image
Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга на четири морски плажа. 

Концесионерите ще бъдат определени след конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Целта е да се осигури водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на плажовете. Срокът на концесиите ще бъде 15 години.

Процедурите се отнасят за морските плажове „Несебър – Юг“, за който минималното годишно концесионно заплащане е определено на 247 497 лв. без ДДС; „Слънчев бряг – Север“ – с минимално годишно концесионно заплащане от 1 375 662 лв. без ДДС; „Росенец – Север“ – минимално годишно концесионно заплащане от 8975 лв. без ДДС; „Св. Влас – болницата“ – минимално годишно концесионно заплащане от 54 006 лв. без ДДС.

Размерът на заплащането е определен съгласно приета от Министерския съвет методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.