ориентири 10 окт. 2017

Учени от 17 страни се сбират в Бургас на конференция за орлите

Article image
В Бургас ще се проведе Международна конференция за опазване на малкия креслив орел. 

Събитието ще събере над 60 учени и представители на природозащитни организации от 17 страни, които ще споделят своя опит в опазването на вида. Форумът ще се състои от 11 до 14 октомври. Инициативата е на Българското дружество за защита на птиците и екипът на LIFE проекта "Горите на орела".

По време на конференцията ще бъдат представени последните достижения в изследванията на малкия креслив орел, състоянието на неговата популация и приложените мерки за опазването му от Русия до Иран. Сред презентациите има такива за генетичината структура на популацията на малкия креслив орел, храната и местообитанията му, както и мерките за неговото опазване.

Експертите от БДЗП ще представят резултатите от проучванията на миграцията, разпространение, местообитанията на малкия креслив орел в България, както и анализ на заплахите за него в страната. Голям интерес се очаква да предизвика презентацията на професор Бернд Мейбург за сателитното проследяване на мигриращите малки кресливи орли от Германия до Африка, както и заплахите за тях в местата за гнездене и по прелетния път. Професор Мейбург ще говори и за рисковете, които вятърните генератори представляват за орлите и необходимостта от правилно планиране на тяхното местоположение. От голяма практическа полза ще бъдат и презентациите, споделящи опит за опазването на горските местообитания на вида и прилагането на горскоекологични мерки.