http://AutoDoc.BG
ориентири 05 окт. 2017

Бургазлии се жалват на омбудсмана. Искат им такса за "затворен комплекс", без да живеят в такъв

Article image
Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев е получил няколко сигнала от граждани, които се оказали в ситуация без изход, след като закупили имоти. 

При изповядване на сделката новите собственици научили, че инвеститорът ги задължава да плащат месечна таксакато за затворен комплекс, а освен това имало ограничение в избора само на един единствен интернет доставчик. В случай на отказ от страна на купувачите с тези условия, инвеститорът отказвал да раздаде чипове за достъп до асансьора в сградата.

 В тази ситуация са попаднали хора, които са закупили имоти в новопостроена кооперация в комплекс „Изгрев”, до църква „Св. Анастасий”. Инвеститорът е известна строителна фирма.

„Оказа се, че при изповядване на сделката, инвеститорът ни изненада с договор за поддръжка, който не е описан в предварителния договор за покупко-продажба, и държи да го подпишем пред нотариус. Срокът на договора е за пет години и е изключително императивен. В случай, че не подпишем, ни се отказвало чип за асансьора, освен това държи да използваме само един определен интернет доставчик, иначе ще ни събира наем за изградено трасе за интернет.”- пишат в сигнала си до обществения посредник потърпевши. 

И допълват, че месечната сума за поддръжка, която трябва да заплатят е в размер на 50 или 60 лева в зависимост от апартамента и 10 лева за гараж, а кооперацията дори не е от типа „затворен комплекс”.

„Предупреждавам всички хора, които си купуват апартаменти или недвижим имот, задължително да направят справка в Агенция по вписванията преди закупуването на имота. Трябва да проверят  дали има вписан договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, защото ако са вписани между стария собственик и инвеститора на обекта,  условията по този договор обвързват купувача с тях”., предупреждава омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев. 

Той допълва, че в конкретния случай, става дума за договор от пет години. 

Общественият посредник  посочва, че по Закона за управление на етажната собственост, такъв тип договори могат да бъдат вписани в Агенцията по вписванията само ако се касае за  „Жилищен комплекс от затворен тип”, тоест  ако на обособен като отделен урегулиран поземлен имотса построени сгради в режим на етажна собственост  и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания за контролиран достъп за външни лица. 

„Оказва се, че кооперацията в комплекс ” Изгрев”  е само една, а контролираният достъп до апартаментите с чип, не я прави от типа”затворен комплекс”, казва още омбудсманът.

Казусът засяга собственици на 128 апартамента в комплекс”Изгрев”, като за всички тях има вписани подобни договори, които не са били заявени в предварителните договори за покупко- продажба.