http://AutoDoc.BG
ориентири 04 окт. 2017

Росица Темелкова е новият административен ръководител на Бургаския окръжен съд

Article image
Окръжен съд – Бургас има нов изпълняващ функциите Административен ръководител – Председател - съдия Росица Темелкова. 

През последните  8 години съдията Темелкова изпълняваше длъжността заместник – административен ръководител на институцията. През този период е била  ръководител  на въззивно гражданско отделение в Окръжен съд – Бургас. Магистратът има над 27 години юридически стаж, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, от м.май 2005 г. 
         Съдия Темелкова заема поста след своята предшественичка, съдия Боряна Димитрова, с намерение да продължи линията на прозрачното и независимо правосъдие, което осъществява Окръжен съд – Бургас. Новият изпълняващ функциите - председател чувства подкрепата на колегите си и ще работи за спокойствието и просперитета на професията – съдия, в институцията, която ще ръководи.