http://AutoDoc.BG
ориентири 04 окт. 2017

Съкращава се срокът за получаване на разрешение за пребиваване в страната

Article image
От три на два месеца се съкращава срокът за получаване на разрешение за постоянно и за дългосрочно пребиваване в страната. 

Освен това с решение на правителството за промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България отпадат седем изисквани от лицата удостоверения, декларации и копия от документи, които ще се събират вече по административен път. 

Отменя се и изискването за представяне на заверено копие от БУЛСТАТ и декларация за идентичност на имената, тъй като такава информация се съдържа в други документи, които чужденецът прилага.