http://AutoDoc.BG
региони 12 авг. 2017

Увеличават се жилищата, въведените в експлоатация, в Бургаско

Article image
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2017 г. е 101, а новопостроените жилища в тях са 919. 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. 93.1% са със стоманобетонна конструкция и 6.9% с тухлена. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 21 повече, или с 26.3%, а жилищата в тях се увеличават със 186, или с 25.4%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (48.6%), следват тези с една стая (23.9%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 1.1%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. е 62 844 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2016 г. се увеличава с 33.9%. Жилищната площ също се увеличава (с 32.8%) и достига 39 692 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 64.1 кв. м през второто тримесечие на предходната година на 68.4 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.