ориентири 10 авг. 2017

Бургас се включи в международен проект за "зелени градове"

Article image
Бургас се включи в международен проект "Природосъобразни решения за зелени градове - CONNECTING Nature".

Партньори в инициативата са градове от Ирландия, Белгия, Полша, Германия, Словения, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Испания, Италия, Грузия, Армения и Обединеното кралство, изпълнява проект.

Дейностите се финансират по програма Хоризонт 2020. Те ще бъдат изпълнявани от 37 организации от 19 страни. Парите, които Община Бургас ще получи от ЕС, са в размер на 109 999,75 евро.

Стартът на прокета беше даден в Дъблин, тъй като водещ партньор в него е колеж "Тринити".

Целта е превръщането на Европа в глобален лидер при природосъобразните решения, които могат да бъдат прилагани по-ефективно в градовете. Идеята е да се подобри градската среда, но също така да се създаде допълнителна заетост и да се гарантира здравето и комфорта на гражданите.

Кметове, представители на местните власти, научните среди и бизнеса от цяла Европа бяха запознати с възможностите за финансиране на природосъобразни инфраструктурни проекти, предоставяни от Европейската инвестиционна банка. 

Към момента над 70% от населението на Европа живее в градовете и се очаква този процент да нарасне до 80 % до средата на 21 век. Това означава 36 млн. нови граждани, които ще се нуждаят от дом, работа и грижи до 2050 год. Природосъобразните решения могат да се използват за справяне с много от предизвикателствата в градовете, като например непрекъснатото влошаване на  здравето на хората, унищожаване на природния потенциал и "услугите", които предоставя (чисти въздух, вода и почва), изменение на климата и застрашаващо увеличение на риска от природни бедствия.

Чрез проект Connecting Nature, партньорите от 13 града ще разработят иновативни природосъобразни решения за малки, средни и големи градове, които след това да се разпространят и на други места.

Например гр. Генк, Белгия (население 65 000 души) търси начини за превръщането на града от център на минната промишленост в център на устойчивата енергия. 

Община Бургас е партньор по проекта и участва в консорциума като  "град-последовател" (английски превод "fast-follower city"), чиято роля е да проучи добрите практики и приложи научените уроци, знания и опит на градове като Генк, Глазгоу и Познан в разработването на иновативни "зелени" решения в градска среда, съотносими към нуждите на града.