ориентири 19 юни 2017

256 хил. евро за подобряване на туристическата инфраструктура в Аква Калиде

Article image
256.135,91 евро ще бъдат вложени за подобряване на инфраструктурата в туристически комплекс Аква Калиде.

Средствата идват по трансграничен проект, реализиран между Регионален исторически музей – Бургас и Дирекцията по култура и туризъм в Къкларели. Общата финансова рамка на инициативата е 486.735,54 EUR

Проектът цели подобряване капацитета в областта на културата и туризма в трансграничния регион чрез две големи инвестиции в два ключови туристически обекта - Акве калиде и Скален манастир Св. Никола - Къикьой.

Дейностите са насочени към подобряване на туристическата атрактивност, лесен достъп и популяризиране чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии. Сред задачите е и подобряване информираността на обществото за общото културно-историческо наследство, като се представят два основни обекта на културното наследство и от двете страни на границата, носещи обща история.

Най-голяма част от разходите и за двамата партньори са инвестициите в обектите - за реставрация и консервация на археологическите останки в Акве калиде - почти 180 хил. евро, а от турска страна 200 хил. евро за изграждане на 1 км път с прилежащи комуникации и осветление до скалния манастир Св. Никола. Към момента вече текат тръжните процедури, а в началото на юли ще бъдат отворени офертите. Времето за изпълнение на проекта е 24 месеца, от които 12 месеца са за строителните дейности.

Във втората година от проекта, в Акве Калиде ще се проведе и първа научна конференция, която да обобщи резултатите от проучвания до момента. Научните трудове ще бъдат събрани в луксозно издание за обекта на български, турски и английски език.