региони 13 юни 2017

Започва процедура по изработване на ОУП на Поморие

Article image
Местният парламент в Поморие даде единодушно съгласие да се възложи изработването на задание за проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общината.

Поради редица причини, датиращи от 2005 година, приемането на Общия устройствен план е многократно възпрепятствано и към момента Поморие все още не разполага с такъв. 

Предложението за стартиране на ключовата процедура беше направено от кмета Иван Алексиев, като през годините той неведнъж е фокусирал общественото внимание върху проблема.

През 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изработването на проект за изменение на ОУП. След необходимите съгласувателни действия две години по-късно планът е приет, но не е одобрен от тогавашния Общински съвет. 

Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план.  Следва четирикратна отрицателна оценка от Министерството на околната среда и водите и през 2015 г. е постановено решение за прекратяване на процедурата за „Изменение на ОУП на община Поморие”.

В средата на миналата година беше сключено ново споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по силата на което община Поморие ще бъде финансово подпомогната за изработване на задание за опорен план за проект на Общ устройствен план.

Представяйки гореизложените факти, кметът Иван Алексиев инициира подновяването на процеса.