ориентири 11 юни 2017

Все по-малко бургазлии си казват заветното "Да"

Article image
Все по-малко двойки в област Бургас избират да минат под венчило. Данните на Националния статистически институт показват, че през 2016 г. в региона са сключени 1 797 брака, което е със 100 по-малко от предходната година.

73.3% (1 318) от сватбите са се случили в градовете. В селата са сключени 479 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (55.8%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (56.9%).

Намаляването на броя на сключените бракове води и до намаляване на коефициента на брачност , който през 2015 г. е 4.6‰, а през 2016 г. спада до 4.3‰.

През 2016 г. разводите в областта са 636 и са на нивото на 2015 година. От всички прекратени бракове 84% се отнасят за населението в градовете. 

Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 35 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 59.1%, а при жените - 55.5%.