ориентири 08 юни 2017

Бургас получава 2,5 млн. лв. за социални дейности

Article image
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще вложи 14 млн. лв. в изграждането на 20 специализирани центъра за здравна грижа за деца с увреждания в периода до 2020 г. 

Средствата ще се осигурят от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., а бенефициент по процедурата е Министерството на здравеопазването. Това обяви в Бургас заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. В морския град тя откри информационен ден по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по ОПРР за допустимите бенефициенти от Южна България, като част от разяснителната кампания за възможностите и начините на кандидатстване.

Зам.-министър Николова отбеляза, че в настоящият програмен период в подкрепата за деинституционализация на грижите за деца от социалните домове ще се инвестират общо 58 млн. лв. Освен 14-те млн. лв. за здравни центовете, 44 млн. лв. ще отидат в 54 общини, избрани на базата на разработена карта на услугите за подкрепа в общността и в семейната среда за изграждането на нови 151 социални центъра за грижи за деца в страната.

„Целта ни е децата да бъдат изведени от старите институции, които да се затворят, и да заживеят в модерни центрове, близки до семейната среда, с по-добри условия за живот“, каза още Николова. 

Тя допълни, че новият акцент в програмата е да се създадат съпътстващи услуги към вече създадените 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища, 8 дома за медико-социални грижи за деца, които бяха изградени с над  90 млн. лв. по ОП „Регионално развитие“ в миналия програмен период. 

„Искаме да предоставим съвременни услуги на децата, за да се интегрират по-добре в обществото. Те ще получават психологическа подкрепа, по-качествена съвместна работа с различни специалисти, за да се развиват и да станат равнопоставени членове на обществото“, изтъкна още зам.-регионалният министър. В този смисъл цялостната ни политика и кампания, които проведохме за периода до 2013, е напълно успешна. Продължаваме процеса със създаването на дневните услуги и центрове за обществена подкрепа“, посочи Николова.

Процесът на деинституционализация се извършва съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. В момента има кръстосано финансиране от страна на ОП „Развитие на човешките услуги“ и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По ОПРР се изгражда необходимата инфраструктура, оборудват се самите центрове, а в допълнение на това ОП „Развитие на човешките ресурси“ осигурява бюджетите на общините за заплащане на труда на социалните и здравните работници.

Пред участниците във форума зам.-министър Николова напомни, че по програмата се кандидатства електронно и призова общините да спазват сроковете. Първият е 3 август, в рамките на който трябва да се подадат предложения за поне 50% от проектите и услугите, а 3 ноември е вторият и краен срок за останалите.

Пред журналисти зам.-министър Николова коментира, че конкретно Община Бургас ще получи над 2,5 млн. лв. по програмата. Над 1,5 млн. лв. от тях ще отидат за изграждането на нов общностен център за деца и семейства за спешно настаняване, дневен център за подкрепа на деца с увреждания, преходни жилища за деца от 15 до 18 години и наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. В града ще се изградят и два центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни здравни грижи.