политика 01 юни 2017

Диана Йорданова стана председател на подкомисията по отчетност на публичния сектор

Article image
Депутатът от ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова беше избрана за председател на постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Във връзка с дейността на подкомисията и по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси първостепенни разпоредители с бюджетни кредити съставят отчети за изпълнението на определени бюджети и програми. 

По този ред могат да се обсъждат и отчети за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове. В заседанията на подкомисията участват първостепенният разпоредител, председателят на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица по покана на председателя на подкомисията.

След обсъждането на отчетите председателят на подкомисията изготвя доклад с оценка за изпълнението на бюджета, който се предоставя на Комисията по бюджет и финанси и на народните представители.