политика 15 май 2017

Диана Йорданова: Имаме законодателни инициативи за промяна в Закона за обществени поръчки

Article image
Новият стар зам. председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Диана Йорданова обяви, че заедно с колегите си са амбицирани  да поправят един пропуск в Закона за обществени поръчки , който създава условия некоректни работодатели да не изплащат заплати или обезщетения на работниците.

Какви точно промени  свързани с казуса „неизплащане на дължими заплати“ ще се постараете да предложите за гласуване в пленарна зала?

Обсъждаме промени в Закона за обществените поръчки, касаещи правото на работника да получи своето възнаграждение. Им една наложена практика от години, по силата на която се създават консорциуми, обединяват се техника и ресурси за участие в определена обществена поръчка ,но за съжаление след това възникват сериозни проблеми с изплащане на работните заплати.

Колко време продължава това с тази вратичка в закона?

Просто има законодателен пропуск, непълнота по отношение на този тип юридически лица.

Кой се обърнаха към вас за помощ и подкрепа? Работници с неизплатени заплати или синдикати?

На практика работата на комисията е структурирана по начин, по който да бъдат изслушани всички страни, включително специалисти по отделните теми. Започнахме с изслушване на Главна инспекция по труда, НОИ, Фондът за гарантиране на вземания от работници и служители, НАП. Тази седмица ще има изслушване на синдикати и работодатели, които да представят своите виждания. Хубаво е да се знае, че има коректни работодатели, които се борят срещу сивата икономика заедно с държавата, синдикатите и бизнеса. Иначе се получават нелоялни търговски практики.

Ще можете ли да промените съществуващото положение и да премахнете тези пропуски в закона?

Поне да сведем до минимум тези пропуски. Причините за неизплащане на заплатите не е само в липсата на достатъчно добри законодателни норми. Причините според отделните страни в този казус са многобройни. Междуфирмена задлъжнялост, липса на пазари, икономика. Но ако погледнем към икономическите показатели, от 2012 год. икономиката има сериозен ръст и темпове. може да се види, че броят на нелоялните работодатели и сумата на неизплатените обезщетения намалява драстично, което е добре за развитието на държавата.