http://AutoDoc.BG
региони 01 фев. 2012

Пет милиона стари дългове задушават Поморие

Article image
Пет милиона стари задължения трябва да бъдат разплатени до края на 2012 год. от община Поморие. Според прогнозите  „наследството” ще доведе до сериозно намаление на текущите разходи и на капиталовата програма в новия бюджет. Заради съществуващата „свръхзадлъжнялост” кметът Иван Алексиев вече е отправил официално искане  към Сметната палата и Агенцията за държавен и финасов контрол за извършване на пълна финансова ревизия за предходните осем  години. Целта на проверката е да бъде установена  отговорността на лицата, които са допуснали или предизвикали нарушения на финансовата и бюджетна дисциплина.