образование 18 окт. 2022 2022-10-18 2022-10-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcng5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d45e5d5137b9c029dbcdbf74872c5762c18915bb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/skilled_poster_web_june-1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Фондация „Кроношпан“ предизвиква креативните ученици от Бургас

Фондация „Кроношпан“  предоставя поредна възможност за най-креативните ученици от професионалните гимназии в Бургас да се включат в  международния конкурс за проекти “skill.ED”, Издание 2022.

Кандидатите за участие ще могат да представят примерна концепция и визия за подобряване на образователния процес в училището, от чието име кандидатстват.

Сред широкия кръг от допустими проектни предложения могат да влизат разработки, свързани с обособяване на класна стая на мечтите, оборудване на училищна лаборатория, пълна промяна на пространства и зони в училищната сграда, обособяване на специализирани класове, осигуряване на стипендии за талантливи ученици и студенти, организиране на стажове по различни специалности и др.

От Фондация Кроношпан очакват с огромно нетърпение да се запознаят с идеите на талантливите ученици от Бургас и от цялата страна.

Проектите ще бъдат оценени на база на своите въздействие, оригиналност и цялостна концепция от тричленно жури. На финала ще бъдат одобрени три проекта за цялата страна и всяко едно от отличените предложения ще бъде обезпечено със сума до 10 000 евро. Финансирането на проектите ще бъде обвързано със заложения в тях бюджет.

През 2021 год. за победител в конкурса беше избран проектът „Ключът към успеха“ на професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски", гр. Павликени, а разработката получи 40 000 евро.

И през тази година авторските екипи ще могат да кандидастват с общо три различни  предложения, ако имат подготвени такива.

Разработките могат да се подават само и единствено онлайн чрез попълване на формуляр за кандидатстване, който е достъпен на уеб сайта ТУК

Крайният срок за вписването на проектните предложения е 31 октомври 2022 год.

За допълнителни подробности кандидатите могат да потърсят контакти на на електронната поща: office@kronospanfoundation.org

Екипът на Фондация „Кроношпан“ вярва, че подобни прояви са част от създаването на моралните основи на едно здраво общество, а опазването и защитата на природата, както и предоставянето на образователни възможности на децата са гаранция за успех в живота.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...