образование 15 юли 2022 2022-07-15 2022-07-15 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVo4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bec369094d3b4c4eb7331657b106db12fe81d3e6/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20190510_113834.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Студенти по медицина ще участват в стажантска програма в бургаски училища

Нова стажантска програма ще даде възможност на студенти по медицина да трупат професионален опит в бургаски училища и детски градини като лекари, лекарски асистенти, медицински сестри и др.

Програмата е насочена изцяло към студентите по медицина и здравни грижи от специалностите – „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“ в системата на общинското детско и училищно здравеопазване.

В инциативата си партнират Община Бургас и факултетите по „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров.

Стажът ще се проведе във времето от 18.07  до 15.09.2022 г. за срок не по-малък от един месец.

Стажантите ще бъдат под наблюдение на медицински специалисти.

Участниците в програмата ще получават възнаграждение в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в „Детско и училищно здравеопазване“.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...