образование 04 март 2022 2022-03-04 2022-03-04 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEI3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b63a6b702b6eabc4488178e8585cbe4298c8ccd8/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/PB285595.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Образователното министерство ще преглежда съдържанието в учебниците

Преглед на учебното съдържание по общообразователните предмети от I до X клас ще проведе Министерството на образованието и науката.

В проверката ще бъдат включени повече от 170 специалисти.

Учители, методици и психолози ще анализират учебните програми по различните предмети.

Целта е да се оценят включените в тях понятия и термини, резултатите, както и връзките между различните предмети в съответния клас, също и връзките между изучавания материал по един и същи предмет в различни класове. 

Втора група ще включва учители, излъчени от синдикалните и работодателските организации в средното образование и от Регионалните управления на образованието. Те ще четат учебниците по отделните предмети в съответния образователен етап – начален, прогимназиален и първи гимназиален, и ще преценяват доколко и как учебните програми са намерили отражение в съдържанието им.

МОН ще поръча на независима социологическа агенция да направи допитване. Ще бъдат интервюирани представителни извадки от три целеви групи – учители по общообразователни предмети от I до X клас, ученици от I до X клас и родители на такива ученици.

Министерството планира провеждането на анонимна онлайн анкета сред учениците от III до X клас в цялата страна. В нея децата и младежите ще могат да оценят колко сложен е за тях учебният материал по отделните предмети, има ли достатъчно време за затвърждаване на новия материал, доколко наученото ще им бъде полезно в живота и др.

Учениците ще бъдат питани също дали учителите им използват съвременни методи на преподаване като работа в групи и по проекти, решаване на казуси, дигитални ресурси.

 

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...