образование 10 фев. 2022 2022-02-10 2022-02-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnQ2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a0cabdd0829cde3b8c68fe9a74c9485aa63cea42/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/new%20sport%20hall%202.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ето кои от учениците в Бургаска област се връщат в класните стаи

Учебните часове ще бъдат присъствени за учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми и 9-ти клас във всички общини в област Бургас.

Децата се връщат в класните стаи при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Същевременно седмокласниците, осмокласниците и съучениците им от  десетите, единадесетите и дванадесети класове  във всички общини в областта ще се обучават в електронна среда.

Изключение се прави за учениците от 5-ти до 12-ти  клас в специалните училища за ученици със сензорни увреждания и учениците от паралелките в Центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/, които при възможност ще продължават да се обучават присъствено, без ротация.

За обезпечаване на присъствения учебен процес е създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

В случай на несъгласие на родителите за провеждане на изследване за COVID-19, даденият ученик няма да се допуска до присъствено обучение и ще му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.

Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани за осъществяване на присъствено обучение.

снимката е архивна

 

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...