образование 18 сеп. 2021 2021-09-18 2021-09-19 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ1Y1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7d67e27b8b4f3105c09c0c9713cee949b9e9de73/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/028.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Бургаският свободен университет навърши 30 години

Бургаският свободен университет вече се гордее с 30 годишна история.

За времето от 18 септември 1991 год., когато е създаден с акт на Великото Народно събрание, до днес през аулите на този храм на знанието са преминали около 30 000 студенти от цяла България.

80% от завършилите образованието си работят по специалността си, а 20% от тях заемат висши ръководни длъжност пет години след дипломирането си.

На 15 ноември 1990 год е открит първият факултет по право, управление и политически науки и е обявен прием по три специалности – право, управление и политически науки.

На 3.05.1991 г. Академичният съвет разкрива 4 нови звена: Бизнес факултет, Педагогически факултет, Агрономически факултет и Технически колеж.

През 1994 и 1995 година се разкриват още два нови факултета – Факултетът по приложна математика и информатика и Филологическият факултет.

През 2000 година съществуващите факултети се преструктурират, някои се обединяват и се създават четири центъра, които интегрират специалности в основни области на науката – Център по юридически науки, Център по управленски и икономически науки, Център по хуманитарни науки, Център по информатика и технически науки.

От 2004 година университетът е в нова модерна собствена сграда – най-красивата университетска сграда, която е носител на приза „Сграда на годината“.

В момента мотото на Бургаски свободен университет „Новата идея в образованието“ се защитава всеки ден в партньорство с над 120 университета и организации от Европа, Азия, Америка и Африка.

А висококвалифицираните преподаватели, водени от ректора проф. д.п.н. Галя Христозова (от 28.02.2014 г. – до този момент) предават своите знания не само на български студенти, но и на техни колеги от Русия, Казахстан, Турция, Украйна, Нигерия, Словакия, Южна Африка, Перу, Германия, а по програмата „Еразъм +“, както и по „Еразмус Мундус“ се обучават студенти от Португалия, Холандия, Тайланд, Индонезия, Малдивите, Непал.

           

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...