образование 26 юли 2021 2021-07-26 2021-07-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBckYzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4a978d0f7ba0fd03240715a9fe48c26d22c9559d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_8888.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Енергия от земята може да отоплява детска ясла в Бургас

Геотермална енергия ще отоплява през студените дни  и ще охлажда през лятото сградата на детска ясла в Бургас.

Нововъведението може да стане факт, ако Община Бургас получи одобрение на свой проект, с който кандидатства пред програмата програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Обектът, който може да се възползва от алтернативния източник на енергия е Детска ясла №3 в жилищен комплекс „Братя Миладинови” на ул. „Сан Стефано“ №42.

В рамките на проекта се планира да бъде изградена геотермална термопомпена инсталация, снабдена с геотермални водоохлаждаеми агрегати. Същите ще се използват за отопление и охлаждане на сградата като използват постоянната температурата на земята.

По този начин земните пластове ще играят ролята на  източник на топлина/студ чрез определен брой затворени /сухи, не водочерпещи/ геотермални сондажи от +5 ºС до +23ºС с дълбочина от 70 m до 150 m.

Съществуващата отоплителна инсталация ще бъде основно реконструирана от „отворена” система в затворена с цел намаляване на топлинните загуби в разпределителната мрежа, съответно повишаване на ефективността на топлоснабдяването.

Съгласно изискванията за кандидатстване по схемата максималният размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ за проекта е 400 000 евро (782 332 лева), като за изпълнение на дейностите по проекта не е необходимо съфинансиране от Община Бургас

 

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...