образование 08 юни 2021 2021-06-08 2021-06-08 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTExIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--86fc69094e9ae049051d9b5613517d1f6c28b61d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Университети и училища ще работят за развитието на туризма

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се включи в консорциум, който ще работи за развитие на икономиката и организацията на туризма.

Ректорът на университета – проф. д-р Магдалена Миткова, сложи подписа си под меморандума за учредяването му, наред с останалите партньори в консорциума: Икономически университет – Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаската и Варненската регионални туристически камари, както и Професионалните гимназии по туризъм в двата морски града.

Основна цел на съ-учредителите е да действат с образователни, икономически и социални способи за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на туризма у нас, както и за полезно взаимодействие и партниране между образователните институции, бизнеса и неправителствени професионални организации.

„Консорциумът е обществено обединение, което е пионер в осъществяването на идеята за  постигане на постоянство, устойчивост и качественост в жизнения цикъл на кадрите в туризма – от професионалното средно училищно образование, продължавано и затвърждавано във висшите учебни заведения, до успешното прилагане на полученото образование в бизнеса, като всяка една от страните съдейства и подпомага този процес”, коментират от ръководството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Предстои да бъде сформирана работна група, в която ще влязат представители на  всеки един от партньорите. Тя ще има задачата да разработи план за изпълнение на заложените в меморандума на консорциума цели. Основна задача на инициативата е още тази година да се усети ползата от работата на обединените институции за бързо възстановяване на регионалния туризъм, който беше тежко засегнат от кризата покрай пандемията от коронавирус.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...