образование 07 юни 2021 2021-06-07 2021-06-07 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDExIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e9512c96765eac754ce37e8b91b818600a1ca5cb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/u4enici3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Учениците със слаб успех могат да имат по-дълга учебна година

От по-дълга учебна година могат да се възползват учениците със слаб успех.

Това обясниха от Министерството на образованието и науката пред kmeta.bg.

Така децата биха могли да наваксат пропуснатия материал, който не е усвоен достатъчно добре заради по-дългото дистанционно обучение тази година.

Припомняме, че вторият учебен срок за І до ІІІ клас приключва на 23 юни 2021 г., а за ІV до VІ клас – на 30 юни 2021 г. Датите са фиксирани със заповед на бившия министър на образованието и науката. А учебната година се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от І до VІ клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда, тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища обаче могат да използват допълнителните две седмици за учениците от ІV до VІ клас и съответно три седмици за учениците от І до ІІІ клас по два начина, обясняват още от МОН. Единият вариант е учителите да провеждат задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал. Могат да се провеждат и извънкласни дейности по интереси за останалите ученици.

Участието в тях е по желание на родителите. Ако не искат да се възползват от допълнителните учебни седмици, родителите подават декларация за освобождаване на ученика. Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, ще бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.

Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юли 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили “Математика” и “Природни науки”.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...