образование 04 дек. 2020 2020-12-04 2020-12-04 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDV1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e6c4174734a43d5ce17bceac814c580d93c10b0/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/12%D0%B2%D0%B5%D1%82.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаските университети ще участват в онлайн семинар на МОН

Министерството на образованието и науката, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и Бургаския свободен университет ще проведат онлайн семинар на тема " Рамковата програма на ЕС "Хоризонт Европа" - възможности за българската научна общност.

Той ще се състои днес – 4 декември, от 14:00 ч. чрез Webex: https://bit.ly/33wogRP

Събитието ще бъде открито от ректорите на двата университета - проф. Галя Христозова - на БСУ, и проф. Магдалена Миткова - на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", както и от зам.-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.

По време на онлайн срещата ще бъдат представени Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации - от "Хоризонт 2020" към "Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.). "

Разширяване на участието и разпространението на върхови постижения в "Хоризонт Европа"" е темата на Златина Карова, национален координатор на РП "Хоризонт 2020".

Проф. Младен Савов от Института по математика и информатика към Българската академия на науките ще направи презентация по темата "Индивидуалните стипендии по програма "Мария Склодовска-Кюри".

Зам.-ректорът на БУ "Проф. А. Златаров" - проф. Сотир Сотиров,  ще говори за ролята на висшите училища в местните и регионални иновационни екосистеми - ЦВП УНИТе. Университетът е партньор по проекта "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)". В него участват 5 български университета и целта му е до 2023 година да бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС - Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

За инструментите на Европейския иновационен съвет и комерсиализирането на резултатите от изследванията ще говори проф. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ.

"Хоризонт Европа" е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 г. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите - от концепцията до пазарната реализация - и допълва националното и регионалното финансиране.

"Хоризонт Европа" е продължението на програмата "Хоризонт 2020" на ЕС.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...