образование 16 юли 2020 2020-07-16 2020-07-16 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnhvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1292d6da86ef8e4eb64fae91dde2845be338107c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/%D1%83%D0%BD%D0%B8.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Два университета от Бургас и Варна си подадоха ръка за по-качествено образование

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и Технически университет – Варна сключиха споразумение, с което се договориха да си партнират в областта на интердисциплинарните науки като химия и химични технологии, материалознание, обществени науки и здравеопазване.

Споразумението предвижда двете висши учебни заведения да разработят дългосрочна стратегия за сътрудничество в академични, научни и приложни инициативи, които да насърчават съвместни участия на преподаватели и студенти в научноизследователски, научноприложни и образователни програми, финансирани на национално ниво или чрез програми на Евопейския съюз.

Предвиждат се различни инициативи за обмен на знания, съвместни обучения, организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация  на преподаватели и изследователи.

От сформираната работна група ще се очаква разработването на стратегически план  и резултати като фундаментални  и приложни разработки в приоритетни области като материали и технологии, екология и опазване на Черноморския басейн, модернизация и цифровизация на образованието и икономиката, развитие на системи за изкуствен интелект, просперитет на икономиките на Бургаска и Варненска области и защита на българските интереси в интернационалните зони на Черноморския  регион.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...