образование 23 юни 2020 2020-06-23 2020-06-23 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGRuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--491cfac454968c7a52414ac80d71bb97dbc0591b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/%D0%B5%D1%84%D0%B3%D1%85.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаски деца изучават културата на различните етноси

В Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас отвори врати Лятно училище, събиращо на едно място обичаите и традициите на различните етноси.

Инициативата се реализира по проект „Етнодъга”. Идеята е чрез различни съвместни дейности децата да опознаят културата на отделните етнически общности и заедно да преодолеят различията помежду си.

Проектът "Етнодъга" обединява дейности на ученици от различни етнически общности - ученици от ромски произход в квартал "Горно Езерово", ученици от руска общност, които учат в български училища, деца от арменската общност. Целевата група е около 30 деца.

Дейностите включват: хореография; информационни технологии; екология и туризъм; спортни игри; литературно творчество; театър; кариерно ориентиране; изобразително изкуство.

Част от проекта е децата да се запознаят с магията на книгата, по повод на която ще бъдат поканени автори на детска литература от различни общности.

Друга дейност е свързана с посещение на Етнографския и Историческия музей, на Културен център "Морско казино" и в Туристически комплекс "Акве калиде".

Последният ден от лагера предоставя възможност за посещение на остров "Света Анастасия", на музея, намиращ се там и занимания на открито.

Проектът "Етнодъга" се финансира от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...