пред олтара 25 май 2020 2020-05-25 2020-05-25 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjFtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a2a438d05403d22e437041523747e9cd07c71b0a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/1256.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Почитаме третото намиране на честната глава на св. Йоан Кръстител

Православният свят отбелязва днес – 25 май, третото намиране на честната глава на св. Йоан Кръстител.

Когато по искане на принцеса Иродиада главата на Св. Йоан Кръстител била отсечена и поднесена на поднос пред нея, учениците погребали тялото му в Севастия.

Враговете на Йоан скрили главата му в Иродовия дворец. За това узнала Йоана, жена на Иродовия управител Хуза, за която се споменава в Евангелието, че била последователка на Христос. Тя тайно взела светата глава и като я положила в съд, с благоговение я погребала в имението на Ирод, на Елеонската планина. Цар Ирод не е знаел нищо за това и като чул за появата на Иисус и за това какви велики чудеса прави, той много се уплашил и казал: "Това е Йоан, когото аз обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите".

Минали много години. Това имение било купено от един благочестив човек на име Инокентий, който пожелал да построи там църква. Когато започнали да копаят земята из основи, намерили светата глава. По чудесата, които ставали на това място, и по Божие откровение Инокентий узнал, че у него е главата на великия пророк и кръстител Господен.

Той я пазел у себе си като най-ценна светиня. Това било първото намиране на главата на Предтеча. Преди смъртта си Инокентий, като видял, че навсякъде върлуват езичници, и като желаел да запази от поругаване светата глава, пак я скрил в същото място, където я бил намерил.

При царуването на Константин Велики, когато християнството вече било официална религия, двама монаси, които ходели на поклонение на светите места в Йерусалим, получили откровение за мястото, където се намира главата на Предтеча, и я извадили от земята. Това било второто намиране. Като се връщали в отечеството си, те срещнали един беден човек, грънчар, и му поверили своя товар, защото се отегчавали сами да го носят. На грънчаря се явил Предтеча и му заповядал да се оттегли от своите спътници. Той донесъл у дома си, в град Емеса, светата глава и оттогава домът му бил благословен с изобилие и всякаква благодат. Пред смъртта си грънчарят открил на своята сестра тайната, като ѝ завещал да пази свято скъпоценната глава на Предтеча и след себе си да я завещае на най-достойния от рода.

С течение на времето светата глава някак си попаднала в ръцете на един човек, изпаднал в заблудата на арианската ерес. Принуден да остави жилището си, той скрил в земята главата на Предтеча. На същото място бил издигнат манастир и дълго време никой нищо не знаел за съкровището, скрито в земята, докато в средата на V век благочестивият архимандрит Маркел узнал за него чрез явяване на самия Предтеча. По повеля на император Маркиан главата била пренесена от Емеса в Халкидон, а после - в Цариград.

Коментари

пред олтара ...


време за прогноза ...


Минута за размисъл ...